Even voorstellen

Wij zijn Agility vereniging "Viervoeters V.O.S.” en zijn sinds 19 maart 2011, de dag van de 1e open dag van "Viervoeters V.O.S. " actief bezig met het beoefenen van de Agility sport.

Wij maken deel uit van de Venlose Vereniging Voortuitgang Ons Streven oftewel v.v.V.O.S.

v.v.V.O.S. is een omnivereniging waar op dit moment de volgende sporten beoefend kunnen worden: voetballen, darten, Jeu de Boules en natuurlijk nu ook honden agility.

Onze agilityvereniging "Viervoeters V.O.S." heeft een eigen oefenterrein met een eigen ingang welke gelegen is aan het sportpark maar dan aan het het einde van het trainingsveld aan de Merelweg te Venlo. Sinds 2013 hebben we ook eigen verlichting op ons trainingsveld zodat we ook op de woensdagavond zonder problemen kunnen trainen.

Op dit moment bestaat onze vereniging uit 38 honden welke verdeeld over de zaterdag en de woensdagavond trainen. Op de zaterdag zijn er 3 sessies omdat het anders te druk zou zijn en er te weinig aandacht voor de honden zou zijn en men te lang zou moeten stilstaan bij de verschillende oefeningen.

Wij hebben 4 instructeurs ( Ank, Simone, Martien en Ruud ) welke de agility lessen voor hun rekening nemen.

Indien U naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen heeft dan kunt U deze kenbaar maken via info@viervoetersvos.nl.

Met vriendelijke hondengroet, het bestuur van Viervoeters V.O.S.

Het ontstaan

Nu zullen jullie wel denken,… wat doet een hondenvereniging genaamd “Viervoeters V.O.S.” onder de vlag van v.v.V.O.S. welke toch eigenlijk in Venlo en omstreken bekend staat als een voetbalvereniging van meer dan 100 jaar oud.

Middels dit onderstaande stuk wil ik jullie graag het idee en het daadwerkelijk ontstaan van deze agility vereniging in chronologische volgorde uitleggen.

Het idee:

Ank Thissen – Driessen liep al zeer lang met het idee rond om een agility vereniging op te richten sinds ze gestopt was bij haar vorige agility vereniging “Canida”.

Helaas was er totaal geen basis zoals een geschikt oefenterrein, toestellen of geld voorhanden om deze droom te kunnen verwezenlijken.

Droom komt misschien uit:

Toen in januari 2010 voetbalvereniging V.O.S. een omnivereniging werd en door deze status officieel meerdere sporten kon gaan aanbieden ging er een lampje branden bij Ank. De Venlose Vereniging V.O.S. had al een joekskapel en een dartvereniging binnen hun gelederen dus waarom zou er ook geen Agility vereniging opgericht kunnen worden. Een belangrijk aspect, een oefenterrein was volop aanwezig middels de meerdere voetbalvelden die op ons sportpark liggen

1e gesprek met het bestuur van V.O.S.:

Aangezien Nol Hornix op dat moment de voorzitter was van onze vereniging, werd er tussen neus en lippen door een verzoek bij Nol neergelegd om eens met zijn bestuur te brainstormen over een mogelijke oprichting van een agility vereniging.

Onze toenmalige voorzitter voegde de daad direct bij het woord en enkele weken later was er al een oriënterend gesprek met het voltallige bestuur van v.v.V.O.S.

Tijdens dit gesprek bleek dat er een draagvlak was om een eventuele oprichting van deze nieuwe tak van sport in onze omnivereniging in te gaan passen.

De gemeente Venlo:

Voor dat e.e.a. nu echt gestalte kon gaan krijgen moest er eerst toestemming gevraagd gaan worden bij de gemeente Venlo en dit gebeurde via mail op 31-03-2010. De gemeente Venlo stond er vanaf dag een positief tegenover maar gaf wel gelijk te kennen dat er niets mogelijk zou zijn als ook niet onze buren “de Venlosche Boys” akkoord zouden gaan.

Na wat mailverkeer tussen v.v.V.O.S. en de Venlosche Boys en de uiteindelijke goedkeur, kon er eindelijk groen licht gegeven worden aan de opstart van een nieuwe tak bij v.v.V.O.S.

Voorwerk:

Nu er groen licht was gegeven konden er snel spijkers met koppen worden geslagen. Ank had intussen een oude vriend Geert Jacobs gepolst of hij bereid was om deze hondenvereniging mee op poten te zetten en tevens actief agility les zou willen gaan geven als we zouden gaan starten met enkele honden.

Ruud Thissen had ondertussen wat mogelijke opties bekeken waar deze trainingen zouden kunnen gaan plaats vinden en uiteindelijk viel de keus op het trainingsveld van V.O.S. gelegen aan de Merelweg.

Het uiteinde van dit veld gelegen aan de rand van de nachtegaalweg werd zelden of nooit gebruikt door voetballers en zou door middel van een demontabel hekwerk makkelijk kunnen worden afgesloten zodat de honden niet over het hele sportpark zouden gaan zwerven.

Tevens was er al een kostenraming uitgevoerd om agility toestellen aan te gaan schaffen zodat we ook daadwerkelijk met de honden zouden kunnen gaan trainen.

De naam:

Deze nieuwe tak van sport moest natuurlijk een binding krijgen met v.v.V.O.S. dus moest er een naam gekozen worden die duidelijk zou aan geven dat er getraind zou worden onder de vlag van v.v.V.O.S.

Uiteindelijk is er gekozen voor de naam: Agility vereniging "VierVoeters V.O.S." het geen weer verwees naar de afkorting v.v. in de naam v.v.V.O.S.

De volledige naam is dus eigenlijk:

Agility vereniging Vier Voeters Vooruitgang Ons Streven maar werd dus afgekort naar “VierVoeters VOS”.

2e gesprek met het bestuur van V.O.S.:

Met deze wetenschap gingen Ank & Geert het 2e gesprek aan en legden hun plannen voor aan het bestuur van v.v.V.O.S.

De optie om het uiteinde van het trainingsveld te gebruiken voor de Agility sport leverde geen probleem op.

De 1e horde was genomen, een oefenterrein was gevonden op sportpark de merelweg.

De 2e horde bleek wat moeizamer te gaan want er zat nog geen euro in de pot om behendigheidstoestellen te gaan kopen.

We hadden wel al enkele aspirant leden die deze agility sport graag wilden gaan beoefenen maar de inkomsten van contributie die dat met zich mee zou gaan brengen was niet genoeg om alle toestellen te kunnen kopen dus moest er een lening worden afgesloten bij v.v.V.O.S.

Na een gedegen financieel plaatje te hebben ingediend kregen we toestemming om meerdere toestellen te gaan kopen onder de voorwaarde dat deze lening zo snel mogelijk zou worden terugbetaald.

En zo geschiedde, met hulp van de geïnde contributie van de nieuwe leden werd deze lening binnen 1 jaar volledig terugbetaald en zijn we nu zelf supporting.

De start:

Op 19 maart 2011 werd de 1e open dag gehouden van agility vereniging VierVoeters VOS en wel op ons eigen strook gras van 40 x 60 meter of te wel 2400 m2 speelweide voor onze trouwe viervoeters.

We hadden enkele aspirant leden en kennissen bereid gevonden om wat demonstraties met hun honden te geven aan de bezoekers van de 1e open dag.

Er was gezorgd voor een natje en een droogje en het weer werkte prima mee zodat deze 1e open dag een klinkend succes werd met uiteindelijk 7 nieuwe aanmeldingen. In totaal werd er gestart met 16 nieuwe leden.

Op zaterdag 26 maart 2011 werd er officieel gestart met de 1e lessen en was een droom werkelijkheid geworden. 036jpg

Ons beginnend bestuur:

Voorzitter: Geert Jacobs.

Secretaris: Lily v/d Schors

Penningmeester: Ruud Thissen

Bestuurslid: Erwin Burhenne

Bestuurslid: Toos v/d Hurk

Bestuurslid: Ank Thissen

 

Ons huidige bestuur:

Voorzitter a.i. : Ank Thissen

Secretaris: Ruud Thissen

Penningmeester: Ruud Thissen

Bestuurslid: Simone Moldenhauer

Bestuurslid: Martien van Erp

Technische commissie: Ruud Thissen

Technische commissie: in Memoriam "Dirk Moldenhauer"

 

Wetenswaardigheden:

VierVoeters V.O.S. heeft ook een eigen website: www.viervoetersvos.nl.

VierVoeters V.O.S. zit ook op facebook: Viervoeters V.O.S. Just For Fun

 

Update:

In Maart 2012 was ons clubje uitgegroeid tot 20 leden en op het moment van deze laatste update, Januari 2024 bestaat onze agility vereniging uit 38 actieve leden met hun hond, 16 steunende leden en tevens hebben we 13 banner sponsors.  

Met andere woorden, v.v.V.O.S. heeft er weer een volwaardige tak bij.

Border collie Vos genoemd naar v.v.V.O.S.